U bent hier:

Image HBC



pedigreenakomelingen

528003201301119 Stb vos 1.67m
Ditisem x Cithilda H keur ibop (tuig) = Victory x Thilda H sport (tuig)
Image HBC is beschikbaar met diepvries sperma bij de HVM Stal (Harry van Middelaar) te Hoornsterzwaag, 06-22018788 en bij de HBC Stal te Boijl, 0561-421244.
DEKGELD:
bij verzending € 150,- per rietje. Bij inseminatie in Boijl is het dekgeld € 550,-. Zie verder de dekvoorwaarden.


Image HBC is verkrijgbaar met diepvries sperma.

 

Image HBC (1.67m) is een zoon van Ditisem en Cithilda (keur van Victory) en is ook nog van zijn fokker HBC Stal uit Boijl. Voor front scoorde deze vos een 8,5. Actie voorbeen en looplust leverden een 8 op. Zweefmoment en algemeen beeld werden beloond met een 7,5 en gebruik achterbeen werd een 7. Hij stond in 2017 en 2018 ter dekking op het dekstation HVM van Harry van Middelaar in Hoornsterzwaag.

EXTERIEUR

Image HBC is een hengst die goed in het rechthoeksmodel staat, met een iets neerwaartse romprichting. Het hoofd zou fijner mogen zijn, maar heeft een mooi oog. De hoofd/halsverbinding is voldoende fijn. De hals is lang en goed van richting en bespiering. De schoft is goed ontwikkeld en loopt voldoende lang door. De schouder is ruim voldoende van ligging en ruim voldoende van lengte. De rug en de lendenen zijn goed gelegen, maar zouden meer bespierd mogen zijn. De croupe is iets recht en goed van lengte. Het voorbeen is goed gesteld. Het achterbeen is goed gesteld. De kootstand is correct. De hoeven zijn goed ontwikkeld met voldoende verzenen. Het fundament is hard.

AFSTAMMING

Uit de tweede jaargang van Ditisem komt Image HBC. Ditisem is een zoon van de vroeg gestorven hengst Roy M, die mede vanwege zijn vrije bloedvoering interessant was en in de fokkerij hoopgevende eerste resultaten haalde. Naast Ditisem werd eerder al zijn zoon Wodka HBC goedgekeurd, net als zijn kleinzoon Crescendo HBC. Ditisem was niet alleen als veulen nationaal kampioen, als driejarige was hij kampioen op de Hengstenkeuring en inmiddels heeft hij zich in de sport - zowel in de ereklasse als de damesklasse - ook al succesvol laten zien. Zo was hij vorig jaar reservekampioen van de zevenjarige tuigpaarden. Cithilda H was als driejarige algemeen kampioene op de CK in Luttenberg, reserve kampioene op de NMK en slaagde voor de IBOP. Haar moeder Thilda H behaalde 111 winstpunten. Haar zoon Zandor Z (Ganges) behaalde eveneens winstpunten en ook haar moeder Nikita werd succesvol in de sport uitgebracht.

Fok/aanparingsadvies

Vanwege het formaat en tuig typische opdruk kan Image HBC de tuigpaardfokkerij verbeteren. Merries dienen te beschikken over een actief achterbeen.

 

2017

2017

2016


AFSTAMMELINGEN KEURING GOEDGEKEURD

WINNAAR NIEUWELINGEN KLASSE BENNEKOM

VERRICHTINGSONDERZOEK GOEDGEKEURD



 

IMAGE HBC AFSTAMMELINGEN RAPPORTAGE 2016

Samenvatting

Image HBC toonde een uniforme collectie tuigtypische veulens, die wat betreft ontwikkeling iets wisselend zijn. De veulens staan doorgaans goed in het rechthoeksmodel, maar zouden meer ras mogen vertonen.

Het gebruik van het voorbeen in draf is goed van ruimte, maar zou met meer knieactie en schoudervrijheid getoond moeten worden.

Het achterbeen wordt goed gebogen en heeft ruim voldoende kracht, maar zou nog meer onder het lichaam geplaatst moeten worden.

De veulens zetten de hals er goed op, komen goed terug in het front, maar zouden er nog meer in kunnen klimmen. In beweging laten de veulens veel zweefmoment, takt en balans zien.

Volledige rapportage

Image HBC toonde een uniforme collectie tuigtypische veulens, die wat betreft ontwikkeling iets wisselend zijn. De veulens staan doorgaans goed in het rechthoeksmodel, maar zouden meer ras mogen vertonen.

Het hoofd is goed van vorm en ruim voldoende sprekend.

De nek is goed van lengte en vorm.

De hals zou doorgaans meer lengte mogen hebben, komt iets diep uit de borst en staat er goed op.

De schoft is goed ontwikkeld.

De schouder is goed van lengte en ligging.

De rug is goed van vorm en bespiering.

De lendenen zijn ruim voldoende van bespiering.

De croupe is goed van lengte en ligging.

De broekspier is goed van lengte.

Het fundament is goed ontwikkeld en goed van kwaliteit.

Het voorbeen is correct gesteld en zou in meerdere gevallen meer lengte mogen hebben.

De koten zijn goed van lengte en correct gesteld.

Het achterbeen is correct gesteld.

De hoeven zijn normaal gevormd en goed van kwaliteit.

De stap is voldoende van ruimte, maar zou meer souplesse mogen tonen.

Het gebruik van het voorbeen in draf is goed van ruimte, maar zou met meer knieactie en schoudervrijheid getoond moeten worden.

Het achterbeen wordt goed gebogen en heeft ruim voldoende kracht, maar zou nog meer onder het lichaam geplaatst moeten worden.

De veulens zetten de hals er goed op, komen goed terug in het front, maar zouden er nog meer in kunnen klimmen. In beweging laten de veulens veel zweefmoment, takt en balans zien.

De door de eigenaar uitgezochte collectie veulens wijken wat betreft ras en uitstraling positief af van de geprikte collectie veulens.

Fokadvies

De veulens van Image HBC vielen positief op met hun correcte beenwerk, goede bovenlijn en goede schoft/schouderpartij en hun hun takt en balans in beweging. De merries waaraan Image HBC wordt gepaard dienen over voldoende ras en uitstraling en actie in het voorbeen te beschikken.

Aantal in 2016 gedekte merries: 20

Aantal in 2017 getoonde veulens: 13

10 door het KWPN uitgenodigde veulens

3 door de eigenaar geselecteerde veulens

De veulens werden gepresenteerd op een zandbodem.

De kwaliteit van de moeders was goed.

 

IMAGE HBC 50 dagen verrichtingsonderzoek/tuigpaardhengsten - voorjaar 2016

 

Het onderzoek is uitgevoerd van 7 maart t/m 23 april 2016.

Image HBC is een eerlijke en betrouwbare hengst, die snel afgeleid is. De hengst heeft ruim voldoende tot goede bereidheid om te werken en laat zich goed rijden. De stap is voldoende ruim en voldoende krachtig. Voor de showwagen zet de hengst de hals er goed tot zeer goed op en heeft hij een ruim voldoende lichaamsgebruik. Image HBC heeft veel knieactie en zet het voorbeen ruim weg. Het achterbeen wordt ruim voldoende gebogen en ruim voldoende ondergebracht. In de draf heeft Image HBC ruim voldoende tot veel zweefmoment. De hengst heeft veel looplust en heeft ruim voldoende tot veel aanleg als tuigpaard. Hij geeft zijn rijder een goed gevoel. Tijdens het verrichtingsonderzoek heeft de hengst progressie gemaakt in zijn optreden.


 front lichaams-
houding
zweef-
moment
actie vh
voorbeen
gebruik vh achterbeen
looplust
algeheel beeld als tuigpaard
8,5 7
7,5 8 7
8
7,5

Stalgedrag:

Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.

Veterinair rapport:

Geen bijzonderheden vastgesteld.

Spermaonderzoek:

Verwacht bevruchtend vermogen klasse: matig.

Moederrapport:

Rapport van de bezichtiging in 2016 van de moeder: Cithilda H STB KEUR

Cithilda H is een goed ontwikkelde, zeer tuigtypisch gebouwde merrie. Het hoofd is sprekend. De nek is goed van vorm en lengte. De hals is voldoende van lengte, goed van vorm en staat er goed op met een goede bespiering. De schoft is goed ontwikkeld. De schouder is goed van lengte maar zou iets schuiner mogen. De rug is goed van vorm en goed bespierd. De lendenen zijn goed van vorm en goed aangesloten. De croupe is goed van ligging naar zou iets langer mogen zijn. Het voorbeen is correct gesteld, maar zou wat langer mogen zijn. Het achterbeen is goed gesteld. De kootstand is goed. De hoeven zijn normaal ontwikkeld. Het fundament is goed ontwikkeld en heeft veel kwaliteit. De stap is krachtig en ruim. In draf maakt de merrie veel front met een goede oprichting, wordt het voorbeen met voldoende actie goed weggezet en er is sprake van een goed achterbeengebruik.

Stokmaat: 1.65m / kleur: schimmel (vos geboren)

Cithilda H heeft in 2010 bij de IBOP-proef de volgende resultaten behaald: Front: 7,5 Lichaamshouding: 7 Zweefmoment: 8 (x2) Actie voorbeen: 8 (x2) Gebruik achterbeen: 7 (x2) Looplust: 7,5 Algeheel beeld als tuigpaard: 7,5 Totaal: 75,5 punten.

In de tuigpaardensport is Cithilda H geklasseerd met 1 winstpunt.